Aktuality

LĚKAŘSKÝ KONGRES NEONATOLOGIE

V říjnu 2014 jsme pořádali výroční 20. neonatologický kongres s mezinárodní účastí, s rekordní účast 400 specialistů, 100 zdravotních sester a 120 zástupců partnerů kongresu. Kongres, který probíhal v hotelu Dorint Don Giovanni v Praze, byl zahájen v akademickém Karolinu slovy děkana 3. LF UK, prof. MUDr. Michala Anděla, CSc., a ukončen slavnostním večerem v chrámu Sv. Salvátora v komplexu Anežského kláštera. Rádi připojujeme děkovný dopis od prezidenta kongresu doc. MUDr. Zbyňka Straňáka, CSc., který si nás pro zajištění kongresu zvolil.